КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Стаття 54)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ:

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ:

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ: