Українським законодавством у сфері охорони культурної спадщини передбачене приватне володіння історичними будівлями – нерухомими об’єктами культурної спадщини. Але це володіння в свою чергу окрім підвищеної історичної, культурної та ринкової цінності  тягне за собою ряд зобов’язань власника перед Державою.

Примітка

Охоронний договір – документ, що встановлює режим використання пам’ятки культурної спадщини (далі – пам’ятка) чи її частини, у тому числі території, на якій вона розташована.

А саме, стаття 24 ЗУ “Про охорону культурної спадщини” передбачає, що власник, уповноважений ним орган або користувач зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення. Всі зобов’язання власника\користувача пам’ятки культурної спадщини щодо утримання та володіння нею мають бути зафіксовані у спеціальному документі – охоронному договорі, який укладається не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання пам’ятки (чи її частини) у власність  або у користування з відповідним органом охорони культурної спадщини.

 • на щойновиявленний об’єкт культурної спадщини укладається з Департаментом охорони культурної спадщини (виконавчий орган при Київській міській державній адміністрації)
 • на об’єкт культурної спадщини місцевого значення укладається з Департаментом охорони культурної спадщини (виконавчий орган при Київській міській державній адміністрації)
 • на об’єкт культурної спадщини національного значення укладається з Міністерством культури України
Важливо:

Будь-які дії Власника\користувача – ремонтно-реставраційні роботи, продаж, здача в оренду, зміна цільового використання – мають бути погоджені з органами охорони культурної спадщини!

В залежності від складу та змісту робіт, визначених Реставраційним завданням, документація може розроблятися на пам’ятку в цілому або її окремі частини та/або елементи.

Склад та зміст науково-проєктної документації встановлюється в залежності від поставлених завдань, спрямованих на збереження пам’ятки.

Власник пам’ятки або її частини зобов’язаний:

Стаття 24 ЗУ “Про охорону культурної спадщини” 

 • своєчасно укласти охоронний договір на пам’ятку (або її частину) з органом охорони культурної спадщини
 • утримувати її в належному стані
 • вчасно проводити ремонтно-реставраційні роботи відповідно до погодженої з органами охорони культурної спадщини науково-проєктної документації та із отриманням відповідного дозволу.

Кроки по укладенню Охоронного договору на пам’ятку або її частину з Департаментом охорони культурної спадщини:

 1. Розробити проєкт охоронного договору на пам’ятку або її частину самостійно або звернутись до Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій (КНМЦ) з метою підготовки матеріалів для укладення охоронного договору на об’єкт культурної спадщини.
 2. Подати заяву з проєктом охоронного договору до Департаменту охорони культурної спадщини.
 3. Дочекатись укладення охоронного договору із Департаментом охорони культурної спадщини.
 4. Отримати свій примірник укладеного охоронного договору в Департаменті.

Необхідні документи для розробки проєкту Охоронного договору: 

 1. Довіреність представника замовника.
 2. Свідоцтво про право власності або договір купівлі-продажу (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), зареєстровані у відповідності до діючого законодавства, або акт передачі приміщень на баланс з відповідним розпорядженням (рішенням).
 3. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичної особи), паспортні дані та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичної особи)
 4. Cтатут підприємства.
 5. Поповерхові плани приміщень (плани КМ БТІ з експлікацією, що відповідають існуючому плануванню, копію та оригінал).
 6. Свідоцтво платника ПДВ.
 7. Опис культурних цінностей і предметів.
 8. Паспорт пам’ятки.
Важливо:

Всі документи мають бути завірені печаткою та підписом замовника на кожній сторінці!
Всі документи мають бути у 2-х примірниках!

ВАЖЛИВО!

Відсутність охоронного договору не звільняє власника від відповідальності, а навпаки є порушенням законодавства у сфері охорони культурної спадщини!

Наша команда професіоналів і досвідчених спеціалістів, допоможе Вам швидко та якісно підготовити усі документи до Охоронного договору належним чином. Ви завжди можете розраховувати на постійну підтримку та наше супроводження від початку до кінця!