І. Підготовлено та опубліковано збірки наукових матеріалів:

1.      «Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку», 2020 р. Вип. 1 (384 с.);

2.      «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», 2020 р. (№ 29, 488 с.);

3.      «Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі», 2020 р. ( 250 с.);

4.      Інформаційне видання «Дослідження для актуалізації виміру необхідних змін у сфері охорони та збереження культурної спадщини і музейної практики в Україні. Інфографіка» (84 с.), 2020 р.;

5.      Буклет «Дні європейської спадщини 2020», 2020 р. (16 с.);

6.      Буклет «Будівлі Києво-Подолу» про Контрактову площу, вулицю Петра Сагайдачного, Кам’яницю Київського війта, 2020 р. (16 с.);

7.      «Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку», 2021 р. Вип. 2 (344 с.);

8.      «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», 2021 р. (№ 30, с. 432 [2] с.);

9.      Буклети: «Архітектурна спадщина Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»; «Будівлі Києво-Подолу. Покровська вулиця»; «Архітектурні стилі Києва», 2021 р.

10.  Основи охорони, збереження та використання нерухомої культурної спадщини. Архітектура, 2021. 88 с.

ІІ. Одноосібні статті:

1.      Horkova A.O. Buildings of Borychiv Tik Street: from the history of the monument of local architecture the House of the parish church of  St. Nicholas Dobryi.

2.      Нукало Н. М. Внесок науковців у відновлення П’ятницької церкви колишнього П’ятницького монастиря міста Чернігова.

3.      Kotsur Vitalii, Nukalo Nadiia. Chernihiv Borysohlibskyi Monasteryastheeducationalcenterofthe Left-bankUkraine. Topicalissuesofgeneralandmusicalpedagogy: monographedited by Prof. OlehMikhailychenko, сompiledbyDoc. AnatoliiMartyniuk. BeauBassin / Germany: AV Akademikerverlag.

4.      Горькова А.О., Котовська М.Б. Міська садиба київського купця 1-ї гільдії А.В. Липкеса на Подолі.

5.      Нукало Н.М. Залишки древніх храмів у сучасному міському просторі Києва.

6.      Романцов О.В. Відновлення та втрати «Комплексу Братського Богоявленського монастиря і Київської духовної академії» протягом ХХ-початку ХХІ ст.

7.      Титова О.М. Актуалізація археолого-архітектурних об’єктів у м. Києві: реалії та перспективи // Матеріали ІІ-го археологічного з’їзду. – Київ-Олевськ, 2020.

8.      Титова О.М. Бренд-культура у музеях Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 14-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2020. – С. 271-276.

9.      Титова О.М. Видатний учений, педагог, наставник (до 90-річчя І.Ф. Ковальової) / Матеріали 19-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» / Центр пам’яткознавства НАН  України і УТОПІК; Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця». – К., 2020. – С. 262-265.

10.   Титова О.М. З історії некрополістичних досліджень в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. / Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 13 листопада 2020 р. – К., 2020.

11.  Титова О.М. Музеєфікація археолого-архітектурних об’єктів м. Києва: історія, реалії // Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку: збірник наукових праць. Вип. 1. – К., 2020. – С. 107 – 120.

12.  Титова Е.Н. Научный статус памятниковедения. Материалы научно-практического симпозиума «Іntellektuelles Kapital – die Grundlage furinnovative Entwicklung 2020» («Heritage of European Science»). 2-3.11.2020. Секция 23. Искусствоведение и культура.  – 23 с. (з Гріффеним Л.О.)

13.  Титова О.М. Нерухомі об’єкти культурної спадщини Київського Подолу, пов’язані з життям і діяльністю українських козаків // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірник наукових статей. Вип. 29. – Ніжин, 2020. – С.48-54.

14.  Титова Е.Н. Объекты культурного наследия в современномкультурном контексте Украины // Scientific Journal Virtus. № 44. – May 2020. –  С. 17 – 21. (з Гріффеним Л.О.).

15.  Титова Е.Н. Структура памятниковедения как науки // Scientific Light. Vol. 1. № 37 (2020). – Wroclaw, Poland. – С. 12 – 17.

16.  Титова О.М. Жив і працював з любов’ю // Актуальні питання науки і техніки. ХХ Всеукраїнська наукова конференція. НІАМ «Київська фортеця», Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ», інші. – К., 07-08.10.2021. – С. 280-282 – 0,2 др. арк.

17.  Титова Е.Н. Использование этнографических моделей при создании интерьерных тематико-экспозиционных комплексов (по материалам епохи бронзы Украинского Полесья) // журнал «Архитектура и дизайн Казахстана». – Алматы, 2021. – С. 354-361. – 1,0 др. арк. (з Кепіним Д.В.).

18.   Титова О.М. Музей археології у підвалах церкви Богородиці Пирогощої на Київському Подолі // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи (28-29.05.2021). С. 193-196 – 0,2 др. арк.

19.  Титова Е.Н. Научный статус памятниковедения // Розділ в монографії (Monografic Series) «European Science”, Book 3. Part 7. Karlsruhe, 2020. S. 112-130, 145-146. – 1,0 др. арк. (з Гріффеним Л.О.).

20.  Титова О.М. Ровесники Незалежності України // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць. Присвячується 30-річчю проголошення Незалежності України / О.М.Титова (відпов. ред.), Біляєва С.О., Виногродська Л.І. [та ін.]; Ніжин. краєзн. музей ім. І.Спаського; Конотоп. міськ. краєзн. музей ім. О.М.Лазаревського; КНМЦ… та ін. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2021. Вип. 30. – С. 7-11 – 0,3 др. арк.

21.  Титова О.М. Пам’ятки і пам’ятні знаки українським козакам у місті Києві// Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку : зб. наук. пр. / Ред. кол.: Титова О.М., Горькова А.О., Гріффін Л.О. та ін. ; Київ. наук.-метод. центр по охор., реставр. та використ. пам’яток історії, культури і заповід. територій. Вип. 2. Ніжин : П.П. Лисенко М. М. 2021. –  155–163.

22.  Горькова А.О., Котовська М.Б. Садиба київських міщан Кукуніних на вулиці Покровській м. Києва// Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 2. Ніжин : П.П. Лисенко М. М. 2021. – 204–213.

23.  Гоменюк В.М. Увічнення пам’яті про Куренівську трагедію/ Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 2. Ніжин : П.П. Лисенко М. М. 2021. – 234–242.

24.  Нукало Н.М. Кудрявський міст – найстарший збережений шляхопровід столиці/ Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 2. Ніжин : П.П. Лисенко М. М. 2021. –  229–233.

25. Виноградова М.В., Стеннік Л.Г. До історії одного з київських будинків та його власника Степана Сольського/ Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 2. Ніжин : П.П. Лисенко М. М. 2021. – 219–228.