І. Організація та проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій: 

  1. «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (15–17 вересня 2021 р., м. Ніжин);
  2. «Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку» (21 червня 2021 р., м. Київ);
  3. «Культурна спадщина і сучасні методи її реновації та ревалоризації» (19 жовтня 2021 р., м. Київ).

ІІ. Підготовлено та проведено ряд заходів, присвячених Дням європейської спадщини:

  1. Лекції-розповіді: «Перед стінами ALMA MATER», «Серце української художньої культури», «Лідер технічної освіти України», «Сходами до пам’ятника Магдебурзького права».

ІІІ. Виступили співорганізаторами у проведенні міжнародних та всеукраїнських  конференцій:

  1. Дев’ятнадцята міжнародна наукова конференція «Церква – Наука – Суспільство: питання взаємодії» (спільно з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра», 26–28 травня 2021 р.
  2. XV-та Всеукраїнська науково-практична конференція «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи» (спільно з Асоціацією працівників музеїв технічного профілю, Національним історико-архітектурним музеєм «Київська фортеця», Державним політехнічним музеєм при НТУУ (КПІ) імені Ігоря Сікорського, Академією інженерних наук України).
  3. Всеукранська науково-практична конференція «Київ і Київщина в часи Великої Північної війни: люди, події, пам’ятки” (до 300-річчя від часу завершення) (спільно з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра», 29 жовтня 2021 р.

І. Організація та проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій:

  1. «Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку» (25 червня 2020 р.);
  2. «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (Київ-Ніжин, 16–17 вересня 2020 р.) ;
  3. «Танатологія: смерть та навколо смерті  у європейській культурі»   (13 листопада 2020 р.);

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Південь України у вітчизняній та європейській історії», м. Одеса

15-16 вересня 2016 р.

Учасники: Тарутінова І.В., к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Семейный фотоархив наследников архитектора Христиана Скведера» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті.

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи», м. Київ

2-4 червня 2016 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Музейне використання пам’яток архітектури» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті.

XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України», м. Глухів, Сумська область

25–27 травня 2016 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Павло Іванович Голландський: архітектор родини Терещенків» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті.

Міжнародна наукова конференція «Поляки в історії», м. Харків

15-16 квітня 2016 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Внесок польських архітекторів Києва ХІХ-початку ХХ століть у формування історичного образу міста» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті.

Наукова краєзнавча конференція, м. Дубно

20-22 квітня 2016 р.

Учасники: Прокопенко І.В., к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Київський замок і «нові замки»: ностальгія за минулим» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті.

Міжнародна конференція «Модерністки», м. Київ

11-12 березня 2016 р.

Учасники: Тарутінова І.В., к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Архітекторки Радянської України. Формування професійних династій» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Конференція «Могилянські читання», м. Київ

3-4 грудня 2015 р.

Учасники: Тарутінова І.В., к.і.н. Мокроусова О.Г.

«До історії католицької каплиці на Подолі. Нові знахідки» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», м. Одеса

Грудень 2015 р.

Учасники: Прокопенко І.В., Савчук Г.М., к.і.н. Мокроусова О.Г.

Міжнародна конференція «Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть», м. Київ

Грудень 2015 р.

Учасники: Тарутінова І.В.

Конференція Національного історичного музею України, м. Київ

Грудень 2015 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Архітектурні музеї Києва: перспективи і втрачені можливості» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті

УІІІ міжнародна науково-практична конференція «Софійські читання»,

м. Київ

Листопад 2015 р.

Учасники: Тарутінова І.В., к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Історія Володимирського собору в Києві у листуванні його творців» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Конференція «Короленківські читання», м. Харків

8 жовтня 2015 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«До історії формування Київського архівного зібрання креслень архітектора О.М.Бекетова» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті

ХІV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми науки і техніки», м. Львів

8-10 жовтня 2015 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Архітектурно−будівельна кераміка у творчості Павла Альошина» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті

Конференція «Х Заболотнівські читання», м. Київ

Жовтень 2015 р.

Учасники: Тарутінова І.В., к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Академік архітектури Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Конференція «Жовківські читання», м. Жовква

26-27 серпня 2015 р.

Учасники: Тарутінова І.В., к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Проблема музейного використання пам’яток архітектури в Києві» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті

Міжнародна наукова конференція «Дослідження, відтворення, збереження та популяризації культурної спадщини», м. Ужгород

25-27 червня 2015 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Роль колекції креслень П. Альошина у формуванні музейних архівних та бібліотечних фондів» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г

Публікація статті

Конференція «ХІ Біографічні читання «Новітня вітчизняна біографіка»,

м. Київ

4 червня 2015 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Роль епістолярію архітекторів у дослідження культурної спадщини» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г.

Публікація статті

Міжнародний відкритий семінар «Спокуса пропаганди і масові вбивства в Україні у ХХ- поч. ХХІ ст.», м. Київ

2-3 червня 2015 р.

Учасники: Єременко В.С.

V Всеукраїнська науково-практична конференціїя «Київ та Кияни у соціокультурному просторі ХІХ=ХХІ ст.: Європейський цивілізаційний вимір», м. Київ

27 травня 2015 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Фотографії та малюнки П.Альошина як джерело з історії архітектури Києва: нові знахідки та атрибуції» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г.

Публікація статті

ХІІІ Міжнародна конференція «Церква-наука-суспільство: питання взаємодії», м. Київ

25-27 травня 2015 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусової О.Г.

«Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання і реставрації» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г.

Публікація статті

Міжнародна конференція «ХІХ Слобожанські читання», м. Харків

20-24 квітня 2015 р.

Учасники: к.і.н. Мокроусова О.Г.

Публікація статті к.і.н. Мокроусової О.Г.

«Творчі з’вязки харківських і київських архітекторів на початку ХХ ст.», збірник «Культурна спадщина Слобожанщини»

Конференція « Зарембівські читання», м. Київ

15 квітня 2015 р.

Учасники: Тарутінова І.В., к.і.н. Мокроусова О.Г.

«Проблема автентичності об’єктів культурної спадщини на прикладі пам’яток міста Києва» – доповідь к.і.н. Мокроусової О.Г.

Публікація статті

Публікація статті «Пам’ятники і пам’ятний знак жертвам голодомору в Запоріжжі та особливості їх використання у комеморативних практиках держави»

Збірник наукових праць «Сторінки історії», вип.39.-К., 2015

Єременко В.С.