Виконані заходи по безперешкодному доступу маломобільних груп населення до приміщень пам’яток