Вакансії Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій

організовує роботу та є відповідальною особою за проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до  Закону України “Про публічні закупівлі”)

продаж вхідних квитків, щоденний касовий облік, здійснення щомісячного та щоквартального обліку грошових надходжень

організовує та здійснює діяльність з внутрішнього аудиту КНМЦ відповідно до Порядку проведення внутрішнього аудиту у виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1893 зі змінами

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівництвом та працівниками КНМЦ

проведення робіт та заходів по забезпеченню збереження об’єктів культурної спадщини, обстеження об’єктів культурної спадщини для укладання охоронних договорів з власниками або балансоутримувачами та підготовка проєктів охоронних договорів з додатками для подальшого укладання їх між власником або балансоутримувачем та органом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації

проведення робіт та заходів по забезпеченню збереження об’єктів культурної спадщини, обстеження об’єктів культурної спадщини для укладання охоронних договорів з власниками або балансоутримувачами та підготовка проєктів охоронних договорів з додатками для подальшого укладання їх між власником або балансоутримувачем та органом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації

ведення обліку, а саме: виявлення, вивчення об’єктів культурної спадщини, підготовку та зберігання облікової документації, ведення робочих переліків нерухомих об’єктів культурної спадщини, об’єктів культурної спадщини відповідно до категорії (національного, місцевого значення та виявлені об’єкти культурної спадщини) та видів (пам’ятки історії, містобудування, архітектури, археології, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, науки і техніки

забезпечує розроблення та координацію розроблення, із залученням інших організацій, науково-проєктної документації з визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення; розглядає та надає аналітичні рекомендації щодо: містобудівної документації, містобудівних перетворень, реставрації об’єктів, землевпорядної документації

забезпечує вчасне і на належному науковому рівні виконання визначених
перспективними, річними та поточними планами відділу науково-
дослідних та музеєзнавчих завдань, розробку проєктних, інформаційних,
аналітичних, методичних та інших матеріалів

забезпечує розроблення та координацію розроблення, із залученням інших організацій, науково-проєктної документації з визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення; розглядає та надає аналітичні рекомендації щодо: містобудівної документації, містобудівних перетворень, реставрації об’єктів, землевпорядної документації

інженерне забезпечення діяльності організації: технічне обслуговування будівель, приміщень, обладнання, планування, організація і контроль поточних капітальних ремонтів, забезпечення засобами механічної інженерії та управлінської праці, організація транспортного забезпечення та охорони

забезпечує експлуатацію, ремонт і нормальну безперебійну роботу всіх сантехнічних систем в будівлі, справного стану, безаварійну роботу систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та водовідведення, професійну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт систем, що обслуговуються

забезпечує прибирання приміщень підприємства та прилеглої території

прибирання закріплених ділянок території, які відносяться до обслуговуваного будівлі

Телефон відділу кадрів: (044) 467-50-87